Topraklama Nedir? 2020-04-12T18:52:39+00:00

Topraklama; Elektrik iletim, dağıtım hatlarında bulunan elektrik ile çalışan tüm cihazlarda elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan fiziki malzemeler ile tesis edilmiş önlem yöntemidir. Meydana gele kaçak torpaklama iletkeni aracılığı ile toprağa aktarılarak sağlanır. Bu sayede insan hayatı hemde elektrikli cihazı korumaktadır.

  • TOPRAKLAMA KEYFİ  DEĞİL KANUNİ  BİR ZORUNLULUKTUR !   

TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ
Topraklama çeşitlerini amacına göre 3 farklı şekilde sınıflandırılabilir:

  • KORUMA TOPRAKLAMASI

Olası bir tehlike anında insanları ve diğer canlıları dokunma gerilimine karşı korumak için yapılan ek topraklama çeşididir. Cihazların gövdelerinde oluşacak kaçak yoluyla canlıya ve cihaza zarar gelmesinin önüne  eçmek için yapılır.

  • İŞLETME TOPRAKLAMASI

İşletmelerde elektrik akım değerinin istenilen değerlerde olması için yapılan topraklama çeşididir; alçak gerilim şebekelerinde sistem ile toprak arasındaki gerilimin belirli bir değerin üzerine çıkmaması için yapılırken orta ve yüksek gerilim şebekelerinde uygulanan yöntem ülke yönetmeliğine göre değişiklik gösterir.

  • FONKSİYON TOPRAKLAMASI

Belirgin bir amaca yönelik yapılan topraklama çeşididir; yıldırıma klarşı koruma, raylı sistem topraklaması v.b.